Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

thuykoiyd2k
thuykoiyd2k
anhlà kĩ sư thật ak
ki_su
ki_su
Có thể loại kỹ sư giả à em? :v
thuykoiyd2k
thuykoiyd2k
haha. ý e là anh ra trường r mà vẫn tích cực vào diễn đàn . chăm chỉ quá
Top Bottom