Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

rikahoang
rikahoang
tại dạo này ít lên diễn đàn quá
baochau1112
baochau1112
Uk, dạo này cậu học sao rồi? Cậu có học trc chương trình 12 ko v??
rikahoang
rikahoang
Mình học nền tảng của thầy Lê Đăng Khương ak
baochau1112
baochau1112
^^
Thầy dạy chứ cậu? Mk thì đang học toán moon rồi ^^
Chưa quyết định là pen C sẽ học ai @@
rikahoang
rikahoang
bạn học ai bên moon
baochau1112
baochau1112
Mk học thầy Hùng á cậu ^^
rikahoang
rikahoang
mình chỉ học ở hocmai thui
Top Bottom