Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Bé Kim Ngưu(bluerose)
Bé Kim Ngưu(bluerose)
Uầy vãi bn.Có đối t rùi ah
congchuahoasen28
congchuahoasen28
lá sao ?
congchuahoasen28
Bé Kim Ngưu(bluerose)
Bé Kim Ngưu(bluerose)
thì 1 nửa đó
congchuahoasen28
congchuahoasen28
à...
còn bạn thì sao ?
Bé Kim Ngưu(bluerose)
Bé Kim Ngưu(bluerose)
ha ha mk chưa có đâu.ko ai cưa để mà đổ
congchuahoasen28
congchuahoasen28
bạn có xài fb không ?
Bé Kim Ngưu(bluerose)
Bé Kim Ngưu(bluerose)
phụ huynh ko cho dùng nghiêm khắc lắm. Nhưng mk thích lập thì cũng đc nhưng qt là mk coc thích hay ko thui
Bé Kim Ngưu(bluerose)
Bé Kim Ngưu(bluerose)
mà bn tên gì vậy mk tên Nghi
congchuahoasen28
congchuahoasen28
Mình là Trang
Top Bottom