Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

chaugiang81
chaugiang81
bn thấy khó chỗ nào thì lấy sách giáo khoa ra đọc, ngẫm, làm bài tập ví dụ... nếu chưa hiểu có thể đăng bài hỏi mà ?
congchuahoasen28
congchuahoasen28
đầu óc cứ loạn lên , không tin được năng lực hiện tại của mình và thành tích từng đạt được trongquá khứ
chaugiang81
chaugiang81
ý bn là sao ns rõ hơn đc ko?
congchuahoasen28
congchuahoasen28
chẳng biết , có lẽ mình quên sạch
chaugiang81
chaugiang81
ms nghỉ có 2 tháng thôi mà qên rồi ư ?
congchuahoasen28
congchuahoasen28
chẳng hieeur , mình chưa từng bị như vậy
congchuahoasen28
congchuahoasen28
lần đầu tiên trong đời..mình thực sự lo lắng cho kiến thức của mình đến vậy
chaugiang81
chaugiang81
trong lúc học bn có thực sự chú ý hiểu bài ko ?
congchuahoasen28
congchuahoasen28
mình hiểu , bài kiểm tra của mình về phần này trung bình là 9.4
Top Bottom