Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

tyn_nguyket
tyn_nguyket
ủa ta sinh tháng 2 còn cưng sinh tháng 10; tận 8 tháng lận còn gì; 6 tháng là nửa tuổi :)
le the dung
le the dung
sao lại tháng 10 ghi năm sinh có cần phải chinh xác tuyệt đối khong
tyn_nguyket
tyn_nguyket
ò , ai bảo ghi z :)
le the dung
le the dung
thì đăng kí bắt buộc phải ghi kia mà
tyn_nguyket
tyn_nguyket
uk, nhưng ai bảo ghi sai làm chi :v
le the dung
le the dung
thấy cái ngày đó đẹp thì ghi thôi ai cấm
tyn_nguyket
tyn_nguyket
ời, nói chung ta chỉ xem cái đó, hông quan tâm ngày thật :)
le the dung
le the dung
cái đó là cái nào
tyn_nguyket
tyn_nguyket
cái ngày mà cưng ghi lên thôi
le the dung
le the dung
bỏ ngay cái từ cưng đi na nghe rất chướng
tyn_nguyket
tyn_nguyket
tại thích thế cưng ạ
le the dung
le the dung
đc đó tiểu muội
tyn_nguyket
tyn_nguyket
ồ, muội cơ á
le the dung
le the dung
uk thì muội đó
tyn_nguyket
tyn_nguyket
xời cưng ghe gớm hè, cưng
le the dung
le the dung
nick face là gì vậy
Top Bottom