Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

gaconkudo
gaconkudo
có mà
gaconkudo
gaconkudo
anh lên kiếm ít tài liệu
ngocsangnam12
ngocsangnam12
Kiếm hộ em với..... Em là em quý anh cực nha.... Mà anh cũng là anh trai em á.... Thế nên..... Giúp em đi...... :p
gaconkudo
gaconkudo
lớp 8 thì có quyển Nâng cao & phát triển Vũ Hữu Bình, Phương pháp giải BĐt gì gì đó..dành cho 8,9 của Võ Quốc Bá Cẩn. Nếu máu hơn thì tìm quyển sáng tạo BĐT mà đọc :)
Top Bottom