Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

tyn_nguyket
tyn_nguyket
kiêu :) vs lại e nhỏ hơn nó mấy tuổi lận
Triêu Dươngg
Triêu Dươngg
kiêu???????????// ai kiêu nói rõ chứ! mà nhỏ hơn tuổi là sao?
tyn_nguyket
tyn_nguyket
thì nó kiêu, còn e nhỏ hơn nó
Triêu Dươngg
Triêu Dươngg
nó hok lớp mấy z?
tyn_nguyket
tyn_nguyket
ko có động tĩnh chi luôn; haizzz càng ngày càng kiêu ra nhỉ :)
tyn_nguyket
tyn_nguyket
xem lại năm sinh rồi nó vẫn hơn e; muốn biết đi hỏi nó
Triêu Dươngg
Triêu Dươngg
oki h hỏi nè
tyn_nguyket
Top Bottom