xuanhung_a4

cơ hội

may mắn
Nơi ở
vô cùng
Occupation
đang chờ ngày làm sinh viên

Contact

Yahoo! Messenger
quytuyet91

Chữ ký

CON NGƯỜI KHÔN NGOAN THI SẼ BIẾT CHỜ ĐỢI VÀ NẮM BẮT KHI THỜI CƠ ĐẾN,CON NGƯỜI THÔNG MINH SẼ BIẾT CÁCH TỰ TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH
Top Bottom