windows9x

Chữ ký

天地都在我心中- 秋野- Đất Trời Đều Trong Tay Ta

Nghiệp bá nghìn thu trải trăm trận mới giành thắng lợi

Dậy bốn phương trời, tiếng gió gầm như tiếng thác mừng công

....

Following

Người theo dõi

Top Bottom