voiconvaconvoi

Chữ ký

"Con người giống như những con số.Họ chỉ có giá trị qua vị trí của mình"

Following

Người theo dõi

Top Bottom