viethoang1999

Nắng ngủ, mưa nghỉ, mát trời thì đi chơi

$\color{blue}{\boxed{\boxed{\rightarrow \bigstar \textrm{๖ۣۜMa†hs} \bigstar \leftarrow }}}$
Sinh nhật
7 Tháng mười một 1999 (Age: 22)
Website
http://truongviethoang99.blogspot.com/
Nơi ở
$10-\color{red}{\boxed{\textrm{๖ۣۜKiến ๖ۣۜXương -
Occupation
Học sinh Lớp 10

Chữ ký

$$\color{Red}{\large{\begin{array}{|c|c|c|}\hline \blacksquare&{\bigstar}\:\mathcal{VMF}\:{\bigstar}&\blacksquare\\ \hline {\bigstar} &\begin{array}{|ccc|} \hline \mathbb{V}&\mathbb{M}&\mathbb{F}\\ \mathbb{M}&\boxed{\color{Black}{\mathcal{Viet~ \mathcal{Hoang}~\textrm{99}}}}&\mathbb{M}\\ \mathbb{F}&\mathbb{M}&\mathbb{V}\\ \hline \end{array} &{\bigstar}\\ \hline \blacksquare&{\bigstar}\:\mathcal{VMF}\:{\bigstar}&\blacksquare\\ \hline \end{array}}}$$

Top Bottom