Recent Content by uyenshinichi

  1. uyenshinichi
  2. uyenshinichi
  3. uyenshinichi
  4. uyenshinichi
  5. uyenshinichi
  6. uyenshinichi
    tìm nghiệm của pt sau: căn(-x^2+3x-2) * sin(pi(4x^2+2x))=0
    Chủ đề bởi: uyenshinichi, 17 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
-->