Recent Content by Triệu Tử Long

 1. Triệu Tử Long

  me!!

  me!!
 2. Triệu Tử Long

  Ngoại ngữ Những bài luận tiếng anh của tôi. Cùng tham khảo nào.

  bạn sẽ tự biết nếu bạn hiểu ý mk
 3. Triệu Tử Long

  Ngoại ngữ Những bài luận tiếng anh của tôi. Cùng tham khảo nào.

  đầu tiên câu topic của bạn hơi lan man bởi viết đvan = tiếng anh thì câu topic cần ngắn gọn và đưa ra đc yêu cầu của đề bài mà vẫn đc điểm tối đa!!! Vs lại câu topic của bạn chia sai Verb ,dùng sai nhiều cấu trúc và dùng sai cả ĐTQH=> câu này ko đc điểm Bạn còn thiên về nghĩa tiếng việt nhiều...
 4. Triệu Tử Long

  pn cx ở TB ak?

  pn cx ở TB ak?
 5. Triệu Tử Long

  ruj sao?

  ruj sao?
 6. Triệu Tử Long

  a sinh 19/09/1999

  a sinh 19/09/1999
 7. Triệu Tử Long

  ukm.

  ukm.
 8. Triệu Tử Long

  i don't understand

  i don't understand
 9. Triệu Tử Long

  avt

  avt
 10. Triệu Tử Long

  a ko hieu j

  a ko hieu j
 11. Triệu Tử Long

  ?

  ?
 12. Triệu Tử Long

  "Anh ơi không chấp nhận nổi anh ạ " la sao?

  "Anh ơi không chấp nhận nổi anh ạ " la sao?
 13. Triệu Tử Long

  ukm.

  ukm.
 14. Triệu Tử Long

  ảo tưởng j?

  ảo tưởng j?
Top Bottom