trangbien

Chữ ký

Tình bạn chân thành là một cái cây mọc chậm và phải thử thách, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó

Following

Người theo dõi

Top Bottom