Recent Content by Trần m.r.anh

 1. Trần m.r.anh

  giúp mình bài này với...

  giúp mình bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phep-cong-va-phep-tru-cac-phan-thuc-dai-so.643163/
 2. Trần m.r.anh

  Toán [Lớp 8] Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

  1)a)\frac{X^{2}}{(X+1)}+\frac{2X}{X^{2}-1}-\frac{1}{1-X}+1 b)\frac{1}{x^{3}-x}-\frac{1}{(x-1)x}+\frac{2}{x^{2}-1} c)\frac{1}{(a-b)(a-c)}+\frac{1}{(b-c)(b-a)}+\frac{1}{(c-a)(c-b)} d)\frac{1}{2x+3}-\frac{1}{2x-3}+\frac{x-2}{2x^{2}-x-3}...
 3. Trần m.r.anh

  thanks

  thanks
 4. Trần m.r.anh

  giúp mk bài này với...

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/lop-8-phep-cong-va-phep-tru-cac-phan-thuc-dai-so.642395/
 5. Trần m.r.anh

  giúp mk bài này với...

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/lop-8-phep-cong-va-phep-tru-cac-phan-thuc-dai-so.642395/
 6. Trần m.r.anh

  Toán [lớp 8]phép cộng và phép trừ các phân thức đại số

  1)\frac{1}{2x+3}-\frac{1}{2x-3}+\frac{x-2}{2x^{2}-x-3}
 7. Trần m.r.anh

  Toán hình thoi

  bài 136,137,138,139,140 sbt
 8. Trần m.r.anh

  Toán [lớp 8]các dạng toán về tìm mẫu thức chung,và cộng trừ nhân chia các phân thức đại số

  cho hai biểu thức: A=\frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{x+5}+\frac{x-5}{x(x+5)} B=\frac{3}{x+5} chứng tỏ A=B
 9. Trần m.r.anh

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.636572/

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.636572/
 10. Trần m.r.anh

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.636572/

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.636572/
 11. Trần m.r.anh

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.636572/

  giúp mk bài này với https://diendan.hocmai.vn/threads/phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu.636572/
 12. Trần m.r.anh

  phân tích đa thức thành nhân tử

  a)2x^{2}-5x-7 b)3x^{2}-5x-2 c)3x^{4}+4x^{2}-7
 13. Trần m.r.anh

  tìm max

  tìm max B=5-14x-7x^2
 14. Trần m.r.anh

  Toán tìm min và max

  huyenlinh7ctqp tìm max B=5-14x-7x^2
Top Bottom