tokerin

O2

hóa học muôn năm
Nơi ở
thiên hà
Occupation
Student

Chữ ký

Tuyết thật đẹp, vì nó xóa đi tất cả, chôn vùi mọi nỗi đau ... nỗi tuyệt vọng ... và cô độc trong tim
Top Bottom