Recent Content by thungan6a4

  1. thungan6a4

    Toán Tổ hợp

    Trong một vòng thi toán chung kết , các thí sinh phải giải 9 toán. Biết mỗi thí sinh giải đúng 6 bài và với hai thí sinh bất kì thì giải đúng chung 3 bài. Tìm số thí sinh dự thi.
Top Bottom