Recent Content by thuha7925@yahoo.com

  1. T

    Minigame Kể đặc sản - Đoán quê hương!

    Quê bạn là Tây Nguyên Đặc sản quê mình là Nem nắm Giao Thủy , Cá nướng úp chậu ,Bánh xíu báo và kẹo sìu châu
  2. T

    Minigame TRỜI ƠI CON MUỐN...

    Kiên nhẫn đi con Trời ơi con muốn một nồi lẩu nướng
Top Bottom