Recent Content by thang1112004

 1. thang1112004
 2. thang1112004
 3. thang1112004
 4. thang1112004
 5. thang1112004
 6. thang1112004
 7. thang1112004
  tìm min của biểu thức C=x^4-8xy-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4+2018
  Chủ đề bởi: thang1112004, 27 Tháng một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 8. thang1112004
 9. thang1112004
 10. thang1112004
  Tìm min của biểu thức A=(4x^4+16x^3+56x^2+80x+356) / (x^2+2x+5)
  Chủ đề bởi: thang1112004, 27 Tháng một 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
-->