tawjc13

Chữ ký

:khi (175):merry christmas
Truyền thuyết kể lại rằng:
Nếu trong ngày noel ai nhận được 1000 con hạc được gấp bằng những tờ Polyme 500K sẽ tiêu tan mọi muộn phiền và đạt được niềm vui vô bờ bến tôi hi vọng bạn sẽ gửi cho tôi vì tôi với bạn là bạn của nhau nếu bạn không có thời gian gấp chúng hãy gửi 1000 tờ Polyme 500K cho tôi tự gấp cũng được thân ái ........(ai mún gửi cho tôi xin liên hệ: tawjc)
:khi (133):Vĩnh biệt
tawjc.

Following

Người theo dõi

Top Bottom