taooinho

Chữ ký

"Nếu trong đêm tối đến mức bạn không thể nhận ra được chính mình thì hãy tin rằng đêm rồi sẽ qua và bình minh đang đến rất gần bạn":)

Người theo dõi

Top Bottom