taiungdung08032018@gmail.com's latest activity

 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Cực trị hàm số. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Mn giúp e với ạ.Em đang cần gấp.Xin cảm ơn!
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  Giúp em vơi ạ.Em cảm ơn!
  • 1654767864034.png
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác xuất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Giúp e với ạ.Em cảm ơn
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X. Tính xác suất để số được chọn là số chẵn, có mặt hai chữ số 1 và 2, đồng thời 1 và 2 không đứng cạnh nhau Giúp e...
  • 1654482668324.png
  • 1654482687959.png
  • 1654482698057.png
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  cho tam giác abc có trọng tâm G ,gọi I là trug điểm của AG,P là điểm thỏa mãn vectoBC+6 vectoPC=vecto0.Gọi K là giao điểm của PI và AB.Tính tỉ số AK/AB
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  Giúp em giải với ạ(vẽ bảng biến thiên nữa thì hay quá ạ)
  • 1651243800988.png
 • T
  Bình phương 2 vế ta có: x^2 |a|^2 + |b|^2 + 2x |a| .|b| . \cos(a,b) > 3 \Rightarrow x^2 + 1 + x > 3 \Rightarrow x^2 +x-2 >0 \Rightarrow x>1 hoặc x<-2 Mà x\in [-10;10] Đáp án đúng là: 17 số Ngoài ra mời bạn tham khảo thêm tại: Tích vô hướng...
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  Giúp em bài này với ạ
  • 1650994740170.png
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Không cho số đỉnh ạ
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Tổ hợp xác suất. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Giúp e với ạ.Em cảm ơn
 • T
  taiungdung08032018@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  Cho 1 đa giác có n cạnh(n>=6) .Hỏi có bao nhiêu cách để thành lập đa giác a,Có đỉnh thuộc đỉnh của đa giác và có chung với đa giác đúng 1 cạnh b,Có đỉnh thuộc đỉnh của đa giác và có chung với đa giác đúng 2 cạnh
Top Bottom