Song_Ngu_123's latest activity

 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 commented on congchuatuyet204's profile post.
  Em lên lớp 10 r ạ =))) Lên 10 học Hóa chuyên phát sắp mất gốc rùi huhu =((
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 commented on congchuatuyet204's profile post.
  Em học chuyên Hoá ạ nên cố gắng thui. Cố học để thi đh cho tốt :3
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 reacted to congchuatuyet204's post on Song_Ngu_123's profile with Like Like.
  Thấy em chăm học hoá ghê ^^
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 đã đăng chủ đề mới.
  Viết công thức Lewis khả dĩ nhất cho các phân tử và ion sau, bao gồm tất cả các cấu trúc cộng hưởng AlI3, CS2, HCOOH, COCl2, ClO3 -, NO3 -, H2S, NO2, ClO4 -, OCN- (ion xianat, nguyên tử C trung tâm) CNO- (ion isoxianat, nguyên tử N trung tâm)...
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 commented on aaa Thoòng's profile post.
  Hello cậu íu :Tuzki33
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 reacted to aaa Thoòng's post on Song_Ngu_123's profile with Like Like.
  chào cậu ^^
 • Song_Ngu_123
  (1) Đúng vì thu được dung dịch chứa NaOH :0,1 mol và NaAlO_2:0,1 mol (2) Đúng vì thu được CuSO_4:0,1 mol và Na_2SO_4 :0,1 mol (3) Đúng vì thu được NaHCO_3 và Na_2CO_3 dư (4) Đúng vì thu FeCl_2,CuCl_2 (5) Sai vì chỉ thu được Na_2CO_3 => Có 4...
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 reacted to DimDim@'s post in the thread Hóa 12 Sơ đồ chuyển hóa with Like Like.
  Mọi người giải các phương trình chi tiết giúp với ạ, xin cảm ơn
 • Song_Ngu_123
  Song_Ngu_123 reacted to The Ris's post in the thread Hóa 12 Sơ đồ chuyển hóa with Like Like.
  Ta có từ Ba(HCO_3)_2 phản ứng với cùng 1 chất ra 2 chất khác nhau mà hai chất khác nhau đó lại cùng phản ứng với F cho cùng 1 chất \to đây là 2 phản ứng với tỉ lệ khác nhau là 1:1 và 1:2 Ba(HCO_3)_2 +NaOH \to BaCO_3 + NaHCO_3 + H_2O...
Top Bottom