Smile EXO-L

:Rabbit3 Welcome to my home :Rabbit3
:MIM47Tui -Fandom EXO-L - Always try my best to achieve my ambition .Tomorrow , although there are lots of pains in my life , it can be hurted to me , I am keep on my ambition:MIM1
Sinh nhật
5 Tháng hai 2004 (Age: 20)
Hà Tĩnh
EXO Entertainment - SM Entertainment
Gender
Female
Occupation
Student at EXO Entertaiment - SM Entertainment ^^

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 15

  Nhận được 200 lượt "Thích"

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 15

  Sở hữu 200 bài viết

  Wow, bạn đã đăng được 200 bài viết rồi đó. Tiếp tục chinh phục những nấc thang mới nào.
 3. 10

  Nhận được 50 "Thích"

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 5

  Sở hữu 50 bài viết

  Mới đây thôi mà bạn đã đăng được 50 bài viết rồi đó. Tiếp tục phấn đấu nhé.
 5. 5

  Nhận "Thích" đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  Bài viết đầu tiên

  Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.
Top Bottom