sincere97

Sinh nhật
15 Tháng tám 1997 (Age: 26)

Chữ ký

--------------------------------" HÌNH HÀI CỦA MẸ CHA CHO

---------------------- TRÍ KHÔN ĐỜI DẠY ĐÓI NO TỰ MÌNH

-------------------------------SANG HÈN TRONG KIẾP NHÂN SINH

---------------------- BUỒN VUI SƯỚNG KHỔ TỰ MÌNH THẾ THÔI

-------------------------------KHÔNG HƠN BẠN CŨNG BẰNG NGƯỜI

----------------------CHO THIÊN HẠ KHỎI AI CƯỜI AI KHINH "


---------------------------------------------=-----------KHỔNG TỬ%%-
Top Bottom