Shinichi Kudo

:)
Sinh nhật
Tháng bảy 28
Nơi ở
Vùng Đất Khủng Long
Gender
Male
Occupation
hoc sinh

Chữ ký

hãy like cho mình khi thấy hay nhé :)
hãy like cho mình nhé
nhớ nhé

JFBQ00157070206A JFBQ00137070104B JFBQ00164070214A JFBQ00156070202A JFBQ00152070126A JFBQ00125061225bJFBQ00156070205AJFBQ00204070424B JFBQ00213070516AY Khi 24Y Khi 22Songhua2Y Khi 62Y Khi 45Yociexp102 Yociexp111 Yociexp86 Yociexp89 Yociexp94 Yociexp99 Yociexp89 Yociexp95

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 5

    Nhận "Thích" đầu tiên

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    Bài viết đầu tiên

    Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.
Top Bottom