Recent Content by ronaldo messi

 1. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  em quên bài cho điều kiện kđóng=kmở
 2. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  nếu k mở đề chưa cho là C1.C4 = C2.C3 thì phải c/m thế nào ạ
 3. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  nếu anh nói thế thì trong trường hợp này UQP có bằng 0 ko? UHE có bằng 0 không? vì sao
 4. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  cái người trong video này họ giải thích là khi k đóng thì điểm A và B trùng nhau nên ==> UAB=0 em không hiểu chỗ này
 5. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  tức là cho cái mạch như hình trên thì khi k đóng sao UAB=0 anh cứ chứng minh cái này trước đi ạ
 6. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  ý em đang hỏi là trong trường hợp k đóng tại sao UAB lại bằng 0? anh cho UAB=0 là hiểu nhầm ý em rồi họ đang yêu cầu chứng minh UAB=0 mà
 7. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  em vẫn chưa hiểu trường hợp tại sao khi k đóng UAB=0? và trường hợp khi k mở UAB cũng bằng 0
 8. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức hiệu điện thế trong đoạn mạch cực khó

  mn ơi em mới học lớp 11 giải thích chi tiết giúp em vì sao trong mạch này khi k đóng,mở UAB=0 ạ? và khi U1=U3 sao lại có C2.C3=C1.C4
 9. ronaldo messi

  Vật lí thăc mắc về công thức tính hiệu điện thế trong mạch điện

  các bạn cho mình hỏi sao trong hình này UAB=UMB-UMA không ạ ![image /assets/images/2017/05_16/7513-ypgberB0sPhtgGQk.bmp](/assets/images/2017/05_16/7513-ypgberB0sPhtgGQk.bmp)
 10. ronaldo messi

  uk ad

  uk ad
 11. ronaldo messi

  nếu không bn gõ trên mạng câu hỏi củuả mình họ cũng chứng minh đượ theo cách khác nhưng mk không...

  nếu không bn gõ trên mạng câu hỏi củuả mình họ cũng chứng minh đượ theo cách khác nhưng mk không hiểu
 12. ronaldo messi

  trên you tobe đó

  trên you tobe đó
 13. ronaldo messi

  uk

  uk
 14. ronaldo messi

  Vật lí Thắc mắc về công thức ghép tụ điện

  thank bạn nhiều nhé nhưng nếu không minh họa bằng dòng nước còn cách nào nữa không bạn
Top Bottom