Recent Content by Quỳnh-Thu

 1. Quỳnh-Thu

  Bài tập ankan

  theo bảo toàn C thì VD 0.2n thì 0.2 là số mol của ankan còn n là số nguyên tử C trong ankan tương tự với 0.1m còn 0.5 là số mol C02 ak Nếu k hiểu thì bạn có thể viết pt CnH2n+2 +O2 ----> nCo2 + (n+1)H20 (1) ...............0.2(mol) --------> 0.2n(mol) CmH2m + O2 ---> mCO2 (2)...
 2. Quỳnh-Thu

  Bài tập ankan

  .2) Khi đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84l khí CO2 và 9g H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là: A.CH4 và C2H6. B.C2H6 và C3H8. C.C3H8 và C4H10. D.C4H10 và C5H12. nCO2 = 0.35 / nH2O = 0.5 => n2ankan = 0.5-0.35 =0.15 Tính số C(tb)=nC/nankan = 0.35/0.15=2.33.. => 2...
 3. Quỳnh-Thu

  Bài tập ankan

 4. Quỳnh-Thu

  Toán Pp tọa độ trong không gian

  Help me !!! ............................ Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC biết A(1;2;-1) b(2;-1;3) C(-4;7-5) . khi đó tọa độ D chân đường phân giác trong góc B là ? A . ( 2/3 ; -11/3 ; 1) B . ( -2/3 ; 11/3 ; 1 ) C . ( -2/3 ; -11/3 ; -1 ) D . ( -2/3 ; -11/3 ; 1 )
 5. Quỳnh-Thu

  Toán PP tọa độ trong không gian

  Sao lại không hiểu ak ?
 6. Quỳnh-Thu

  Toán PP tọa độ trong không gian

  trong không gian với hệ toạ độ oxyz cho 3 vecto a(2;x;1) b(1;2;1) c(2;1;3) . Với x là số thay đổi , giá trị nhỏ nhất của P=/ a-b/+/a-c/ là ? A . 4+\fn_jvn \sqrt{2} B . \fn_jvn \sqrt{10} C . 2\fn_jvn \sqrt{2} D. 1+\fn_jvn \sqrt{5}
 7. Quỳnh-Thu

  Toán Tích phân 12

  Câu này giải ntn ak
 8. Quỳnh-Thu

  Toán Tích phân 12

  Câu này giải ntn ak
Top Bottom