Quangtruo's latest activity

 • Quangtruo
  Quangtruo đã trả lời vào chủ đề Vật lí 11 Tìm điện tích. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Cảm ơn chị nhiều ạ.
 • Quangtruo
  Quangtruo reacted to Elishuchi's post in the thread Vật lí 11 Tìm điện tích with Like Like.
  Ban đầu chúng hút nhau bằng lực F_1=1,6.10^{-2} N \to K.\dfrac{|q_1.q_2|}{0,1^2}=1,6.10^{-2} \to q_1.q_2=-1,78.10^{-14} C(1) Sau khi cho tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng đẩy nhau bằng lực F_2=9.10^{-3} N \to...
 • Quangtruo
  Quangtruo đã đăng chủ đề mới.
  Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 10cm trong không khí. Ban đầu chúng hút nhau bằng lực F1=1,6.10^-2 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng đẩy nhau bằng lực F2=9.10^-3 . Xác định q1 và q2...
Top Bottom