quangbachnguyen

thông minh, học giỏi, thích lo âu, yêu đời, vài lúc như một thằng điên

làm toán, vẽ, hát
Nơi ở
P418_E8_Phương Mai Hà Nội,Đống Đa
Occupation
Học sinh

Chữ ký

nquangbach@yaho.com

Người theo dõi

Top Bottom