Recent Content by Phủ Thiên

 1. Phủ Thiên

  :Tuzki6

  :Tuzki6
 2. Phủ Thiên

  :Tuzki44

  :Tuzki44
 3. Phủ Thiên

  :Tuzki44

  :Tuzki44
 4. Phủ Thiên

  :Tuzki44

  :Tuzki44
 5. Phủ Thiên

  :Tuzki44

  :Tuzki44
 6. Phủ Thiên

  :Tuzki44

  :Tuzki44
 7. Phủ Thiên

  Toán 10 Chứng minh

  Chứng minh A^2<B \Leftrightarrow -\sqrt{B} < A <\sqrt{B} Giúp e câu này với ạ !
 8. Phủ Thiên

  :Tuzki44

  :Tuzki44
 9. Phủ Thiên

  :Tuzki37

  :Tuzki37
 10. Phủ Thiên

  :Tuzki35

  :Tuzki35
 11. Phủ Thiên

  .

  .
 12. Phủ Thiên

  .

  .
 13. Phủ Thiên

  :P

  :P
Top Bottom