Điểm thưởng dành cho phong sky

  1. 1
    Thưởng vào: 21 Tháng hai 2019

    Bài viết đầu tiên

    Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.

  2. 5
    Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018

    Nhận "Thích" đầu tiên

    Chúc mừng bạn đã nhận được "Like - Thích" đầu tiên. Bài viết của bạn đã bắt đầu được biết đến. Hãy tiếp tục nhé