Phan Tại

Fantasy, Romance, Inspiration, Stories, Light Novels, Manga
About Me
"Jack once told me every song has only eight notes, over and over at the octave. The difference is how artists look at these note" - Bobby (Sam Elliot)
Với tôi viết và ngôn ngữ là đam mê.
Sinh nhật
14 Tháng mười hai 1992 (Age: 30)
Nghệ An
Gender
Male
Occupation
Writer

Các danh hiệu

 1. 10

  Nhận được 50 "Thích"

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 5

  Nhận "Thích" đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 1

  Bài viết đầu tiên

  Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.
Top Bottom