Recent Content by phamthimai146

 1. phamthimai146
 2. phamthimai146
 3. phamthimai146
 4. phamthimai146
 5. phamthimai146
 6. phamthimai146
  Đăng bởi: phamthimai146, 25 Tháng năm 2020 lúc 06:37 trong diễn đàn: Hiđrocacbon không no
 7. phamthimai146
 8. phamthimai146
 9. phamthimai146
 10. phamthimai146
 11. phamthimai146
 12. phamthimai146
 13. phamthimai146
 14. phamthimai146
  Đăng

  Hóa 9 Ankan

  Đề thiếu thể tích dd NaOH ở câu a
  Đăng bởi: phamthimai146, 21 Tháng năm 2020 lúc 18:53 trong diễn đàn: Dẫn xuất của Hidrocacbon
-->