phamthanhtam1093

Chữ ký

"Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu"

Following

Người theo dõi

Top Bottom