phamnguyennhatlinh

Tự tìm hiểu giùm :p

Contact

Yahoo! Messenger
phamnguyennhatlinh

Chữ ký

"Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân mình thì chắc chắn sẽ còn đánh mất nhiều thứ quý giá khác nữa"

Following

Người theo dõi

Top Bottom