...pebun...gac0n...
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • 29.3.2011

  Ngoài Kia Họ Đag " Trah Luận " [ ở Hm Nềy Tkì Phải Dùg Từ Đếy :))~ ] . Trc' Tkì Có Vụ Mem vs Mem , Ròi Mod Vs Mod Bây jờ Lại Kòn Kó Smod Vs Smod :))~ . Hài . Ckả Bék Nói j . Tkì Tại Có Jỏi Văn Nghị Luận Đâu Màk Ckả Ếk . Ngồi Sem Họ " Trah Luận " Vậy :))~
  29.3.2011


  Mệ àk , Cák Dạy E Kụa Mệ , Kon Thik Nkắm . Tếk Lì , Tếk Ckiụ Đòn Kụa Nó Đag Đc Mệ Tôi Luyện . Mệ Làm Tốt Nkắm . Ròi Đêy , Nó Sẽ = Kon , àk k , Hơn Í Ckớ . Đúg . Nó Kòn Hỏg Hơn Kon . Kon Đã Là j . E àk , Sau Nềy Ckị E Mềk Kùg Ckiến Nkớ . Iêu E
  28.3.2011

  Trốn Ckạy
  Đúng . Nếu Có Tkể , Mềk Ckắc Ckắn Sẽ Làm
  Kơ Màk , Mềk k Tkể

  Kái Kảm jác Ckán Nản
  Ckả Muốn Lz
  Gkét Mọi Tkứ
  Nó Khiến Mềk Khó Ckiụ
  Muốn ... Muốn ... Tkực Ra Kũg Ckả Bék Muốn j
  27.3.2011

  Ờm Tkì Kon Vô Tâm, Ờm Tkì Kon Vô Kảm, Kon k Bék Qtâm Đến Ai. Kòn Hơn Nàk Kái Kiểu Qtâm jả Tạo Đếy. Gọi Điện ák?? Nc ák?? Hỏi Han ák?? Ckả Để Lz . Ckả Nkẽ Lúc Nào Kũg " Cô Ăn Kơm Ckưa? Khỏe k? E Pé Tnào? E Ngủ Ckưa? " Kon k Hỏi Đc Mếy Kâu Ntkế . Nkàm Nkắm Mệ ợk . Ckỉ Nc Màk k Tận Mắt Nkền Tkếy Cô, Tkếy E, k Đc Tận Tay Ckạm Vào E Tkì Nc Lz?? Tùy Mệ Thik Nói Tnào Tkì Nói . Kon Nản Ròi . Vô Tâm . Kũg Hay Phết . Hay Kon Đổi Dưa÷ViệtNam Tkành Dưa÷VôTâm Nkể . Hài
  25.3.2011


  Sao k Nkìn Đằg Sau?? Sao k Qay Đầu Lại?? Qay Lại … Có Tkể … Nkền Tkêý Mềk Màk?? Nkưg … Sao Lại k Làm Tkế??
  Kái Đầu Đág Gkét >"< Ta Sẽ k Hâm Mộ Mi Nữa
  Ckả Qa Nàk Kái Kiểu Tóc Ẹp2 + Mầu Vàg jốg Zai Hàn Nên Ta Mí Hâm Mộ Tkôi
  Ckớ Đừg Có́ Màk Mơ Nkớ >"<
  Xìiiiiiiii …
  24.3.2011


  Ckắc Mềnh Phởn Đến jà Mí Kái jấc Mơ Đếy Mất :))~
  Ngkĩ Lại Vẫn Thêý Hài
  Kụ Tỉ Nkư Sau :))~

  [ Hiếu RR Đang Đi Gần Cầu Thang . Bỗng Dưng " ÀO "
  Nguyên Kả Tkau Nc' Dội Xuống Ng Bả ( Trời Tkì Lạnh ... hehe ... ) Bả Káu . Qát Ầm Lên . k Bék Đứa Nào Làm . Tức . Bả Ngồi jữa Kổng Trg` Khóc . Mọi Ng Đi Qa Cười Bả Tkối Mũi ]

  =))~ =))~
  22.3.2011


  ¹ Ckút Buồn…¹ Ckút Hẫng…¹ Ckút Tkoáng Qa
  E k Bh Nghĩ A Lại Làm Điều Ếy Vs E . k bh Nghĩ A Lừa E . Tềh ae Ckúg Mềh Ckỉ Tkế Tkôi Sao?? Hẫng . A Tg? E k Bék Kái Trò Đếy Sao?? Hài Tkật . A Ngkĩ j Màk Lại Send E Kái Tkứ Đếy . 1 Đứa Đã Từng Bị Kái Đếy Lừa Tkì Sao Có Tkể Bị Lừa Lần 2 Hở A ?? Có Lẽ Nên Kết Tkúc Tkôi . Kái Tềnh ae Ảo Nềy . Màk Tkực Ra ae Mềnh Đã Bắt Đầu Đâu . Ckỉ Là Do E Ảo Tg?…
  16.3.2011


  Tau Đau Khi Mài Bơ Tau
  Tau Dù Bék Trc' Sẽ Tkế
  Dù Đã Quyết Định Ckỉ Koi Mài Nkư Bọn Nó
  Nkưg
  Tau Vẫn Đau
  Đau Nkều Nkắm
  Mài Êi
  13.3.2011


  Từ Đầu Đến Tận Bh, Mềh Vẫn k Nghĩ Đến Ckữ " Loại ". Mềh Màk Bị Loại Sao??? Ckưa Bh Nghĩ Đến Điều Ók. Tkế Màk Giờ Đêy, Bị Loại Tkật. " Bị Loại " Kứ Nkư 1 Điều K Tg? Vậy. Tkế Màk, Điều k Tg? Lại Nàk Sự Tkật. Hì. Đau. Có Đau. Hụt Hẫng. Có. Ngỡ Ngàng, Ngạc Nkiên Kũg Có. Vẫn Mog Có Điều Kì Diệu Nào Ók Xuất Hiện. Nkưg Có Lẽ, Ckỉ Nàk " Mog " Tkôi. Mog Sẽ Mãi Mãi Ckỉ Nàk Mog. Ckả Bh Có Tkể Tkàh Hiện Tkực Đâu. Lần Đâu Tiên Mềnh Bék Tkế Nào Nàk Đau Vì Ckiện Học. Buồn Cười Tkật. Cười Màk Sao Lòg Lại Đau. Cười Màk Sao Lại Rơi Nc' Mắt???
  7.3.2011


  Tau Đau ... Đau Nkắm Mài Ơi
  Tình Bạn Mí Uf Tau Mí Mài Ckả Kòn Gì Nữa Ròi
  Ckả Nkẽ Ckỉ Vì Kái Gọi Nàk " Ckuyển Lớp " Đếy Àk
  Tkái Độ Uf Mài Vs Tau # Nkiều, K Kòn Nkư Xưa Nữa
  Tau CKắc Sẽ Ckả Dám Koi Ai Nàk Bạn Tkân Nữa Đâu
  Nếu K Lại 1 Lần Đau Nữa ... Ckắc Tau K Ckiụ Nổi
  Lần Tkứ 2 Tau Đau Ròi ...
  Tạm Biệt Mài
  Tau Iêu Mài Nkắm
  24.2.2011

  tuần sau nàk ták lớp ồi, ckán nkắm kơ
  sao ổg jáo k loại luôn đi cko rồi
  tiếc j kái đứa lót sàn nkư mìk nữa

  áp lực ... áp lực >"<
  7.2.2011


  cầu mog mãi cko a ... ty sẽ tkắp ság bay đến nơi tkiên đg`... là nơi có a vs ai ty đắm say... còn e vẫn nơi đêy ... ckờ a mãi trg đêm buồn têh ... dối jan ckia đôi tìh ta ...

  ... Ckia Tay Kũg Nàk Iêu ...
  6.2.2011


  29.1.2011 ... mềh mất tất kả ... mất hết rồi ... ckả còn gì nữa ...


  ... Mất Hết Tất Kả ...
  ... Đời Đéo kòn Gì ...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom