p3o

n~ gì xấu nhứt đều tụ tập ở m.lun lạc quan yêu đời...

rất nhìu..
Nơi ở
quê hương quan họ
Occupation
học, học nữa , học mãi

Contact

Yahoo! Messenger
cogaixauxi_bn_94
Top Bottom