ntnp

Nơi ở
Nghệ An
Occupation
học sinh

Contact

Yahoo! Messenger
elizabethntnp.

Chữ ký

Chuyên Sinh Phan Bội Châu đang chờ ta...Cố lên...


'' Có một nghịch lý: Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi - chứ không phải nắm giữ thật chặt.''
Top Bottom