Recent Content by nhungtuyetbui08@gmail.com

 1. N

  mình ăn roài:Tuzki17:MIM38

  mình ăn roài:Tuzki17:MIM38
 2. N

  Hóa 8 bài toán 2 muối

  cho mình hỏi là tại sao ở trước đã có số mol H2 r mà ko dùng số mol đó mà lại dùng số mol lúc sau của H2 ạ
 3. N

  Hóa 8 bài toán 2 muối

  cho em hỏi cho a=0,15 sao đc kết quả ấy ạ
 4. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  cho m(g) hh gồm Al, Fe vào dd HCl dư thì thu được 6,72 (l) khí. Mặt khác cũng cho m(g) X vào dd NaOH dư thì thu được 3,36 (l) khí a/ tính %mAl b/ cho hh X tác dụng hết với oxi thì thu đc rắn A. Cho A tan hoàn toàn trong V (l) dd H2SO4 0,5.M tính V? bài này ạ
 5. N

  kkk mình cũng thế mà có j đâu:Tuzki10

  kkk mình cũng thế mà có j đâu:Tuzki10
 6. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  mình cảm ơn nha mà bạn rảnh thì giúp mình bài đc ko nảy mình có đăng có chị kia có giải mà mình ko hiểu cách giải á có gì bạn qua giúp mình đc ko ạ
 7. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  nảy em nhắn 15,69 ấy mà nhấn lộn số 6 ạ tại em thấy nảy chị làm ra 15,67 nên hơi hoang mang
 8. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  em tính %mMg nó lại ra 16,69% ạ
 9. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  mình bấm máy là nhấn như nào ạ có phải mode , 5, 1 ko ạ
 10. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  chỗ tìm ra a b c là bấm máy đk ạ
 11. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  cho 22,95 gam hh A gồm Mg, Zn, Cu vào dd HCl dư thu được 6,72 lít khí còn nếu cho A tác dụng hết với oxi thì thấy oxi phản ứng là 5,04 lít tính %mMg
 12. N

  Hóa 8 bài toán 2 muối

  cho m(g) hh gồm Al, Fe vào dd HCl dư thì thu được 6,72 (l) khí. Mặt khác cũng cho m(g) X vào dd NaOH dư thì thu được 3,36 (l) khí a/ tính %mAl b/ cho hh X tác dụng hết với oxi thì thu đc rắn A. Cho A tan hoàn toàn trong V (l) dd H2SO4 0,5.M tính V?
 13. N

  Hóa 8 oxit kim loại tác dụng với Axit loại I

  nO mình thầy nó ra 0,125 mà bạn
 14. N

  Hóa 8 oxit kim loại tác dụng với Axit loại I

  bạn ơi cho mình hỏi chỗ nHCl sao nó ra 0,5 đc ạ
 15. N

  Hóa 8 oxit kim loại tác dụng với Axit loại I

  cho 10g hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn tác dụng với oxi thu đc 14g oxit tác dụng với HCl.2M. tính thể tích HCl?
Top Bottom