nhungtuyetbui08@gmail.com's latest activity

 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com commented on aaa Thoòng's profile post.
  mình ăn roài:Tuzki17:MIM38
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 bài toán 2 muối. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  cho mình hỏi là tại sao ở trước đã có số mol H2 r mà ko dùng số mol đó mà lại dùng số mol lúc sau của H2 ạ
 • N
  bạn thấy không hiểu chỗ nào bạn hỏi bên dưới chủ đề đó ấy mn sẽ hỗ trợ bạn :>
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 bài toán 2 muối. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  cho em hỏi cho a=0,15 sao đc kết quả ấy ạ
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 giúp em ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  cho m(g) hh gồm Al, Fe vào dd HCl dư thì thu được 6,72 (l) khí. Mặt khác cũng cho m(g) X vào dd NaOH dư thì thu được 3,36 (l) khí a/ tính %mAl b/ cho hh X tác dụng hết với oxi thì thu đc rắn A. Cho A tan hoàn toàn trong V (l) dd H2SO4 0,5.M tính...
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com commented on Myfriend_FPT's profile post.
  kkk mình cũng thế mà có j đâu:Tuzki10
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 giúp em ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  mình cảm ơn nha mà bạn rảnh thì giúp mình bài đc ko nảy mình có đăng có chị kia có giải mà mình ko hiểu cách giải á có gì bạn qua giúp mình đc ko ạ
 • N
  mình ấn nhầm ấy bạn :>
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 giúp em ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  nảy em nhắn 15,69 ấy mà nhấn lộn số 6 ạ tại em thấy nảy chị làm ra 15,67 nên hơi hoang mang
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 giúp em ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  em tính %mMg nó lại ra 16,69% ạ
 • N
  mode, 5, 2 để hệ 3 ẩn nhe còn mode 5,1 chỉ có 1 ẩn nhé :>
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 giúp em ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  mình bấm máy là nhấn như nào ạ có phải mode , 5, 1 ko ạ
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 giúp em ạ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  chỗ tìm ra a b c là bấm máy đk ạ
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  cho 22,95 gam hh A gồm Mg, Zn, Cu vào dd HCl dư thu được 6,72 lít khí còn nếu cho A tác dụng hết với oxi thì thấy oxi phản ứng là 5,04 lít tính %mMg
 • N
  nhungtuyetbui08@gmail.com đã đăng chủ đề mới.
  cho m(g) hh gồm Al, Fe vào dd HCl dư thì thu được 6,72 (l) khí. Mặt khác cũng cho m(g) X vào dd NaOH dư thì thu được 3,36 (l) khí a/ tính %mAl b/ cho hh X tác dụng hết với oxi thì thu đc rắn A. Cho A tan hoàn toàn trong V (l) dd H2SO4 0,5.M tính V?
Top Bottom