NhungBui2008's latest activity

  • NhungBui2008
    NhungBui2008 đã đăng chủ đề mới.
    Thuyết minh cây cà phê ở Tây Nguyên (anh chị tự viết giúp em đc ko ạ tại em sắp thi giữa kì nên cần 1 bài hoàn chỉnh ko chép mạng í)
  • NhungBui2008
    NhungBui2008 đã đăng chủ đề mới.
    cho R1=10 ôm R2=15 ôm mắc nối tiếp với nhau a/ đặt 2 đầu đoạn mạch vài hđt 12V tính cường độ dòng điện và hđt của mỗi điện trở b/ mắc R3 nt với đoạn mạch trên biết R3=15 ôm tính hđt giữa hai đầu điện trở R3
Top Bottom