nhoxdihoc_cl

Chữ ký

Một điều đáng buồn nhất trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có ý nghĩa với bạn, để rôì cuối cùng bạn nhận ra rằng, họ sinh ra không phải để cho bạn và bạn chỉ có thể để họ ra đi.
Nhưng khi một cánh cửa khác lại mở ra. Điều mà bạn cần làm là thôi không chờ đợi. Nơi cánh cửa đóng lại, hãy tìm một cánh của khác đang mở ra cho mình.
Top Bottom