Recent Content by nhatuyen2909@gmail.com

  1. nhatuyen2909@gmail.com

    Bài tập Este

    Cho 34 gam hồn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm ( tỉ khối hơi của X sơ với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NAOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Thành phần phần trăm về khối...
  2. nhatuyen2909@gmail.com

    Toán Hình 11 khó

    Mọi người giải giúp em bài 2 với ạ, em cảm ơn nhé
Top Bottom