Recent Content by nhatllinh

 1. N

  Số phức

  Cho a;b;c là các số thực dương và số phức z khác 0 thỏa mãn: Mình cần gấp lời giải bài toán trên. Ai giải được xin giúp mình với. Cám ơn nhiều
 2. N

  Số phức

  Cho a;b;c là các số thực dương và số phức z khác 0 thỏa mãn:
 3. N

  HINH TRÒN XOAY

  Một quả bóng bàn và một cái chén hình trụ có cùng chiều cao. Đặt quả bóng lên chiếc chén thấy phần ngoài quả bóng có chiều cao bằng 3/4 chiều cao của nó.. Gọi R;r lần lượt là bán kính quả bóng bàn và bán kính đáy hình trụ. Tại sao r / R=1/2. Mình cần gáp lời giải bài toán trên. Ai giải được...
 4. N

  Hình Oxyz

  Trong không gian Oxyz cho A(-1;2;0); B(2;-3;2) Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB, Ax; By là hai tiếp tuyến với mặt cầu (S) và Ax vuông góc By. Gọi M;N lần lượt di động trên Ax; By sao cho Mn luôn tiếp xúc (S) Tính AM.AN? Giải giúp mình với nhé. Cảm ơn rất nhiều.
 5. N

  toán hình

  Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với (ABC), đáy ABC thỏa mãn điều kiện: (cot A + cot B + cot C)/2 = [BC/(AB.AC)] + [CA/(BA.BA] + [ AB/CA.CB] Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên DB và DC. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp khối chóp A.BCHK Các bạn biết thì giúp mình giải với...
 6. N

  Toán hình

  Cho hình chóp S.ABC . Tam giác ABC vuông cân tại B. BA=2a . Góc SCB = góc SAB = 90 độ. BA tạo với mặt phẳng (SBC) 1 góc 30 độ. Tính thể tích hình chóp S.ABC Các bạn biết thì giúp mình giải với nhé. Gấp lắm ạ. Cảm ơn ạ
Top Bottom