Recent Content by nhat010105@gmail.com

 1. nhat010105@gmail.com

  it will happen

  it will happen
 2. nhat010105@gmail.com

  [TGQT] 5 nguồn nước độc và nguy hiểm nhất thế giới

  Một khi nước đó thấm vào da @phamngocthaovan31@gmail.com thì có thể da sẽ bị lở loét tùm lum
 3. nhat010105@gmail.com

  We are speaking English, but you speak Vietnamese, I want to kill you

  We are speaking English, but you speak Vietnamese, I want to kill you
 4. nhat010105@gmail.com

  I want 500 members in HMF kill you

  I want 500 members in HMF kill you
 5. nhat010105@gmail.com

  [TGQT] 5 nguồn nước độc và nguy hiểm nhất thế giới

  Nếu nước bị ô nhiễm thì: 1. ko có nước sinh hoạt 2. cỏ cây, động vật die hết
 6. nhat010105@gmail.com

  [TGQT]15 sự thật "khó thở" về vũ trụ cho bạn biết bạn bé nhỏ dường nào trong Trái đất này

  1. Mặt trời chiếm hơn 99% khối lượng của cả hệ Mặt trời Mặt trời rất to, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng to đến nỗi chiếm hết 99% tổng khối lượng của cả hệ thì... quả là "kinh hoàng". Với khối lượng 1,9891 ×10^30, Mặt Trời chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt trời và là ngôi sao ở trung...
 7. nhat010105@gmail.com

  [TGQT] Nhật thực nhìn từ Mặt trăng xuống sẽ như thế nào, bạn đã biết chưa?

  Hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra gần đây là một trong những sự kiện thiên văn được đánh giá là nổi bật nhất thế kỷ. Tuy nhiên, dù được quan sát trực tiếp hay không, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết được hiện tượng này trông như thế nào qua sách vở, TV, video Youtube... Nhưng bạn...
 8. nhat010105@gmail.com

  [TGQT] 5 nguồn nước độc và nguy hiểm nhất thế giới

  So beatuful but it is very toxic and dangerous but @Toshiro Koyoshi can drink it
 9. nhat010105@gmail.com

  Ok. In hocmai forum, only @Huỳnh Đức Nhật is normal

  Ok. In hocmai forum, only @Huỳnh Đức Nhật is normal
 10. nhat010105@gmail.com

  ta có nên cứu ko ta

  ta có nên cứu ko ta
 11. nhat010105@gmail.com

  But Pham Ngoc Thao Van is the craziest person in Hoc Mai forum

  But Pham Ngoc Thao Van is the craziest person in Hoc Mai forum
 12. nhat010105@gmail.com

  I was born in 2004. OK :)))

  I was born in 2004. OK :)))
 13. nhat010105@gmail.com

  I am killing you now!

  I am killing you now!
 14. nhat010105@gmail.com

  But I will kill Van because she very very very scare

  But I will kill Van because she very very very scare
 15. nhat010105@gmail.com

  Tab cậu zô zới

  Tab cậu zô zới
Top Bottom