Recent Content by Nguyễn Ngân Giang

 1. Nguyễn Ngân Giang
 2. Nguyễn Ngân Giang
 3. Nguyễn Ngân Giang
 4. Nguyễn Ngân Giang
 5. Nguyễn Ngân Giang
 6. Nguyễn Ngân Giang
 7. Nguyễn Ngân Giang
 8. Nguyễn Ngân Giang
 9. Nguyễn Ngân Giang
 10. Nguyễn Ngân Giang
 11. Nguyễn Ngân Giang
 12. Nguyễn Ngân Giang
 13. Nguyễn Ngân Giang
 14. Nguyễn Ngân Giang
 15. Nguyễn Ngân Giang
  cho x,y dương thỏa mãn x+1/y<=1. tìm min của 4/x+y
  Chủ đề bởi: Nguyễn Ngân Giang, 19 Tháng mười hai 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
-->