Recent Content by ngocsangnam12

 1. ngocsangnam12

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  Tên đầy đủ: Nguyễn Như Nam Lớp :9 Email: ngocsangnam12@gmail.com Duyệt !
 2. ngocsangnam12

  Hello ^-^

  Hello ^-^
 3. ngocsangnam12

  Chúc ngủ ngon

  Chúc ngủ ngon
 4. ngocsangnam12

  Ok, thank cậu nhé.

  Ok, thank cậu nhé.
 5. ngocsangnam12

  Mình có thể nhờ bạn giải rõ về bài bđt đó rõ ràng cho mình khi bạn rảnh không????

  Mình có thể nhờ bạn giải rõ về bài bđt đó rõ ràng cho mình khi bạn rảnh không????
 6. ngocsangnam12

  Toán GTNN,GTLN

  Hình như hơi khó hiểu ... Cậu có thể giải thích rõ hơn tí không ạ ?
 7. ngocsangnam12

  Toán GTNN,GTLN

  Cậu thử dùng Bunhia đi.... Dùng cho 1 cặp thôi cũng được...
 8. ngocsangnam12

  Toán GTNN,GTLN

  Nó được sử dụng luôn hay cần chứng minh lại vậy??? Hay là còn cách nào khác không bạn ???
 9. ngocsangnam12

  Toán GTNN,GTLN

  Ở trên cậu không có số 16 mà ??? Thêm nữa là làm sao nói được P\geq \sqrt{(a+b+c)^2+(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})^{2}} vậy ?
 10. ngocsangnam12

  Toán GTNN,GTLN

  Với lại ở chỗ a+b+c\leq \frac{3}{2} => (a+b+c)^{2} \leq \frac{9}{4} Tại sao lại ra kết quả là (a+b+c)^{2}\geq \frac{9}{2} vậy ???
 11. ngocsangnam12

  Toán GTNN,GTLN

  Làm sao để bạn làm ra bước đầu thế ?
 12. ngocsangnam12

  Ngoại ngữ [Lớp 10] Lớp học Tiếng Anh

  B. Bài tập Ex1: Use to-infintives or bare-infinitive to complete the following sentences. 1. I can't decide whether .........to buy......... (buy) a ticket online or at the box office. 2. Its purpose is ............to find....... (find) a millionaire. 3. His performance was so boring that it...
 13. ngocsangnam12

  Ngoại ngữ [Lớp 10] Lớp học Tiếng Anh

  Em nghĩ là cái nghĩ của nó dịch theo dạng "Trước khi làm 1 cái gì đó thì ai đó đã làm gì rồi" chứ ạ ??? Với lại hầu như em xem các ví dụ thì QKHT đều nằm trước "before" mà ạ? .
 14. ngocsangnam12

  Ngoại ngữ [Lớp 10] Lớp học Tiếng Anh

  Thế sao lần trước chị nói em sai ạ ? Vì dùng QKHT cũng đc mà
 15. ngocsangnam12

  English Lớp luyện thi vào lớp 10

  1. A. invite B. pick C. ticket D. kitchen 2. A. lock B. shock C. block D. program 3. A. bad B. sad C. day D. catch 4. A. greet B. teeth C. deer D. knee 5. A. sign B. high C. sit D. mind II. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống. (2.5 điểm) 1. Lan have been Dave's...
Top Bottom