ngaynanglen1184

sự yên tĩnh

Chữ ký


Đường thênh thang gió lộng ...... một mình ta

Rượu cạn ly uống say .......lòng còn giá

Lá trên cành ..........một chiếc cuối bay xa.

Following

Top Bottom