Nature Universe

Yêu thích: Hóa, Toán, Tiếng Anh, Tin học, Sinh học,...
"Môn học kém :'< : Văn, Sử, Công Nghệ"
Không có gì là không thể. Người khác làm được chắc chắn mình sẽ làm được! Cố lên bản thân! Mọi người cố lên!!!
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - Sakura!
t640_862910.jpg
Phú Thọ
Occupation
Student

Contact

AIM
9 10

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 15

  Nhận được 200 lượt "Thích"

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 15

  Gia nhập HMF 1 năm

  Chà chà, mới đây thôi mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau được 1 năm rồi đấy. Thời gian trôi thật nhanh bạn nhỉ?
 3. 5

  Sở hữu 50 bài viết

  Mới đây thôi mà bạn đã đăng được 50 bài viết rồi đó. Tiếp tục phấn đấu nhé.
 4. 10

  Nhận được 50 "Thích"

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 5

  Nhận "Thích" đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  Bài viết đầu tiên

  Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.
Top Bottom